Title

Welkom op de website van Paul De Roy, schilder, tekenaar en auteur. Ik hoop dat u met interesse zal kunnen grasduinen langsheen 30 jaar hoog-arctische en arctische realistische teken- en schilderkunst. Hoewel het virtuele niet onmiddellijk het optimale is voor het weergeven van kunstwerken, ben ik toch de mening toegedaan dat u, via deze eerste kennismaking, een boeiende reis zal maken.

"Ik kan me reddeloos verloren voelen tussen bepaalde vormen van de hedendaagse kunst. Ik geloof niet meer in die mentaliteit van wij-gaan-alles-vernieuwen en wij-zijn-de-helden. Kunst heeft ambachtslui nodig." (Wannes Van de Velde, zanger)

arcadisch landschap(2)

I would like to invite you to browse through 30 year of arctic and high-arctic realistic art of drawing and painting. Although it’s an understatement that a virtual context is not exactly the best way of presenting works of art, I do sincerely wish you a pleasant journey through this website.

"I can feel hopelessly lost among certain kinds of contemporary art. I don't believe in that we-will-modernize-everything and we-are-heroes state of mind anymore. Art needs craftsmen."
(Wannes Van de Velde, musician)ALL WORKS DISPLAYED ON THIS WEBSITE ARE SUBJECT TO COPYRIGHT. ANY REPRODUCTION WITHOUT EXPLICIT AUTHORISATION OF THE AUTHOR IS FORBIDDEN

© Paul De Roy 2023