Spitsbergen

Citaat : “Stilaan ontwikkelde zich een artistieke visie op de streek die mijn hart van streek had gebracht. Ik stoelde mijn werk op de continuïteit en traditie van het tekenen en schilderen. Ik begon mijn quasi integraal plastisch en grafisch oeuvre op de eilandengroep te enten met de overtuiging dat het waarneembare steeds opnieuw de kracht geeft boeiend werk te scheppen.

2001077

Meer foto's

Ik koos voor realisme met een getemperd koloriet. De geografische ligging van Spitsbergen bepaalt dat mijn werk  als vanzelfsprekend een toegevoegd magisch aspect verwerft. Hierin breng ik een ode aan het stille en aan het oorspronkelijke.

De mens, met zijn zinloze conventies van waarheden, rechten en plichten, liet ik afwezig.”

Een selectie tekeningen en schilderijen uit de reeks ‘Spitsbergen’ (1993 - 2002) werd gepubliceerd in het boek:
Spitsbergen

© Paul De Roy 2013